yay

1.İsimZodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
2.İsimOk atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş, eğri ağaç veya metal çubuk
Çeşitli amaçlarla ve çeşitli biçimlerde yapılan esnek makine bölümleri
Cümle 1: Araba yayı. Kilidin yayı. Kanepenin yayı.
Keman, viyolonsel gibi çalgılarda, titreşim yoluyla ses çıkarmaya yarayan parça
Bir eğriden alınan parça
Zemberek
Hallacın pamuk veya yünü atmak için tokmak yardımıyla kullandığı araç
Cümle 1: Karınları hallaç yayından kopup fırlamış gibi beyaz. - R. H. Karay

Son Arananlar

Pipet18:04:10
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
kadirşinas18:04:08
Değerbilir, iyilikbilir
büyüklenme18:04:06
Kendini büyük gösterme, kibir
bahis18:04:04
Konuşulan şey, konu
maiyet18:04:03
Üst görevlinin yanında bulunan kimseler
özezer18:03:59
Özezerlikle ilgili olan, mazoşist
münevver18:03:37
Aydın
yazılı bildirim18:03:19
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
gasil18:03:16
Ölü yıkama
ratıp18:03:15
Yaş, nemli
türkü18:03:09
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
KRON18:03:06
Çek para birimi
Sadistlik18:02:57
Sadist olma durumu
rüsup18:02:56
Tortu, çökel, çökelti
kumul18:02:51
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
ACABA18:02:47
Merak, kararsızlık veya kuşku anlatır
pişti18:02:37
Bir çeşit iskambil oyunu, pastra
fazla18:02:27
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
haraza18:02:24
Kavga, gürültü, karışıklık
alışkınlık18:02:08
Alışkın olma durumu, alışkanlık
kulak altı bezi18:01:54
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
eksibe18:01:44
Kum yığını, kumul
münasebat18:01:36
İlgiler, ilişkiler
Adi18:01:19
Sıradan, hiçbir özelliği olmayan
kriket18:01:19
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
din adamı18:01:16
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
tarlanın taşlısı, karının (veya kadının) saçlısı18:01:12
kadının saçlısı, tarlanın taşlısı halk arasında daha yeğ tutulur
zaman aşımı18:01:05
Süre aşımı, müruruzaman
yalan atmak (veya kıvırmak)18:01:00
yalan söylemek
tantana18:00:59
Görkem, şaşaa
eğreti vermek18:00:57
ödünç vermek
aşk18:00:56
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
pb18:00:49
Kurşun"un kısaltması
yararlı olmak18:00:45
fayda sağlamak
islam hukuku18:00:38
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
Azerî18:00:37
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
böcekler18:00:36
Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı
tabaklanma18:00:35
Tabaklanma işi
korunma18:00:34
Korunmak işi
olumlu18:00:33
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
sıkıştırıcı18:00:31
Sıkıştırma işini yapan âlet
etajer18:00:23
Rafları olan, kapaksız ve taşınır dolap
misafirhane18:00:20
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
münafık18:00:14
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
beraat etmek18:00:09
aklanmak, temize çıkmak
turşu suyu18:00:07
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
kazmaç17:59:51
bk. kazaratar
İftar17:59:50
Oruç açma, oruç bozma
TEREDDÜT17:59:42
Kararsızlık, duraksama
ilgi çekici17:59:39
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
mitos17:59:38
bk. mit
yıldız çiçeği17:59:38
Birleşikgillerden çiçekleri katmerli, yıldız biçiminde ve türlü renkte bir süs bitkisi, dalya (Dahlia)
eper17:59:36
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
şüpheli17:59:35
Kuşkulu
duyurmak17:59:33
İlân etmek
niteleme belirteci17:59:32
Niteleme zarfı
kapitalist17:59:30
Sermayedar, ana malcı
meç17:59:28
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
Oyunbozan17:59:28
Birlikte yapılmasına karar verilen bir işten tek taraflı cayan (kimse), mızıkçı
kişilik17:59:27
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet
masara17:59:26
Küçük, dar yer veya hücre
erguvan17:59:25
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
aydınlanma17:59:24
Aydınlanmak işi
af17:59:20
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
şairane17:59:17
Şaire yakışır biçimde, şair gibi
pervane gibi17:59:15
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
ÜZÜM17:59:14
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
irilik17:59:09
İri olma durumu
pianta17:59:08
Ayakkabının alt kenarı
ishak kuşu17:59:06
Bataklık baykuşu
borsa simsarı17:58:59
Müşteri ile borsa acenteleri arasında aracılık yapan kimse
zikretme17:58:53
Zikretmek işi veya durumu
eskitme17:58:49
Eskitmek işi
aha17:58:48
İşte burada
o kadar17:58:36
aşırılık belirtir
Vira17:58:31
Durmadan, aralıksız
İstihsal17:58:30
Çıkarma, elde etme
kitle17:58:28
İnsan topluluğu
ipekli17:58:13
İpekten yapılmış veya içinde ipek bulunan (kumaş)
FAHRİ17:58:12
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
cisim17:58:10
Maddenin biçim almış durumu
çığırtı17:58:08
Çığrışma sesleri
Dövmeci17:57:57
Kullanılmadan önce dövülmesi gereken maden filizlerini veya diğer maddeleri döven işçi
kandırılma17:57:56
Kandırılmak işi
kofa17:57:51
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
aleksi17:57:47
Okuma yitimi
meymenet17:57:44
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
fışkırık17:57:44
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
ziyade17:57:42
Çok, daha çok, daha fazla
çenesi kuvvetli17:57:40
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
esenlikli17:57:33
Esenliği olan
alenen17:57:24
Açıktan açığa, herkesin gözü önünde, herkesin içinde, gizlemeden, açıkça
üleştirmek17:57:16
Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek
yediveren17:57:15
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
Pınar17:57:11
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
Piston17:57:10
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
üfleç17:57:08
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
anestezi17:57:05
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
Talyum17:56:46
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
benlik17:56:46
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
maşer17:56:45
İnsan topluluğu, toplum
amigo17:56:44
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
ACİL17:56:36
İvedi, ivedili
küpe17:56:31
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
Cila17:56:26
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
alt üst17:56:22
Çok karışık ve dağınık
DESTANSI17:56:13
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
yerinden yönetim17:56:09
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
yoğaltım17:56:06
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
bütünsel17:55:58
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
fışkı17:55:57
Atgillerin taze dışkısı, tersi
âdemoğlu17:55:54
İnsan denilen yaratıkların hepsi
uzunluk17:55:53
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
tellak17:55:52
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
Sayımlama17:55:49
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
ferment17:55:47
Maya, enzim
pus17:55:45
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
Islatma17:55:41
Islatmak işi
massetme17:55:34
Emme, içine çekme, soğurma
biçici17:55:24
Biçmek işini yapan (kimse)
volontarizm17:55:22
İstenççilik
Gönderme17:55:22
Göndermek işi, irsal
Sorun17:55:21
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
Isıl17:55:21
Isı ile ilgili, termik
çopur17:55:21
Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük yara izleri taşıyan, aşırı çiçek bozuğu olan (kimse)
uygur17:55:19
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
adil17:55:18
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
gamet17:55:16
Erkek veya dişi üreme hücresi
teamül17:54:43
İş, davranış
gösterme17:54:42
Göstermek işi