yayık

1 İsim

Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap

Cümle 1: Nina'nın bildiği alet değirmen ve yayıktır; buğday öğüten ve tereyağı çıkaran yararlı iki basit makine. - R. H. Karay

2 Sıfat

Yayılmış, yayvan