yazık

1 İsim

Herkesi üzebilecek şey, günah

Ünlem

Acınma, üzüntü anlatır

Cümle 1: Yazık, ben böyle olmasını istemezdim! Yazık, beş gün sonra bu tepeden inmek gerek.... - R. H. Karay

Ünlem

Kınama anlatır

Cümle 1: Yazık sana, böyle mi yapacaktın?