yazar

1 İsim

Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif

Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, muharrir