yazgıcılık

1.İsimHer şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm

Son Arananlar

yazgıcılık04:02:26
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
tıpkıçekim04:01:53
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
Japon kaktüsü04:01:41
Sütleğen
tahakkuk04:01:25
Gerçekleşme
Boruk04:01:09
Dağlarda yetişen, kokulu, süpürge ve yakacak olarak kullanılan bir ot türü
çeşitli04:01:00
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
ürkek04:00:09
Çok ürken
skavut03:59:49
Çok hızlı gidebilen bir tür keşif gemisi
nefiy03:58:58
Sürme, sürgüne gönderme
zıt anlamlı03:58:10
karşıt anlamlı
takat03:57:22
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
Hiç kimse03:57:16
Ortalıkta görünmeyen, bulunmayan insan
muganniye03:56:45
Şarkıcı kadın
çirkef03:56:44
Pis ve bulanık su
gözetim03:56:17
Gözetme işi, nezaret
çaprazlama03:55:38
Çapraz olarak, makaslama
turnagözü03:55:15
Berrak ve parlak sarı
Hint keneviri03:53:35
Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir (Cannabis sativa)
tarassut etmek03:53:32
gözlemek, gözetlemek
SÜLÜN03:53:31
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
PARÇA PARÇA03:53:22
Parçalanmış bir durumda, lime lime
renk körlüğü03:53:16
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
yoklama03:53:04
Yoklamak işi, kontrol
provizyon03:53:01
Bir çekin para olarak karşılığı
üre03:51:58
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
işletme03:51:45
İşletmek işi
inceleyici03:49:49
İnceleyen, araştırma yapan (kimse), müdekkik
amitoz03:49:45
Amip, akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğalma
niyabet03:49:44
Naiplik
kiloton03:48:14
Değeri bin ton olan kütle birimi
bollaşma03:48:13
Bollaşmak işi veya durumu
Her03:47:52
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
maharetli03:47:07
Eli işe yatkın, becerikli, usta
boşalma03:46:49
Boşalmak işi, inhilâl
bitki bilimci03:46:49
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
Keklik03:46:49
Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
değişme03:45:28
Değişmek işi
şanslı03:44:52
Talihi olan, talihli
Sarsıntı03:44:09
Sarsılmak işi, birden sallanma
KROKİ03:43:58
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
belgin03:43:57
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
kuyumcu03:41:02
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
cızırtı03:38:21
Cızırdama sesi
ibare03:37:51
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
Analıkızlı03:36:16
Salça, tuz, su, bulgur ve kıymanın yoğrularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile pişirilmesiyle hazırlanan yemek
görevli03:36:15
Görevi olan, vazifeli
besleme03:35:41
Beslemek işi
tek tanrıcılık03:34:41
İnsanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihî şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varması, monoteizm
Haris03:34:03
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
nar çiçeği03:33:08
Parlak kırmızı renk
tekçi03:30:40
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
Ham madde03:30:26
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
yaralanmak03:30:07
Gücenmek, incinmek, kırılmak
alkaloit03:30:03
Özellikleri ile alkalileri andıran organik madde
Tiner03:28:50
Boyanın yoğunluğunu azaltmak için kullanılan terebentin gibi sıvı inceltici
gök bilimsel03:28:49
Gök bilimle ilgili, astronomik
bir zaman03:27:09
Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle
ihanet etmek03:26:05
hainlik, kötülük etmek
bağlaşık03:26:04
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
gerili03:25:26
Gerilmiş olan
malik olmak03:25:21
sahip olmak
itenek03:25:20
Piston
HOMOJEN03:25:19
Bağdaşık, mütecanis
taya03:25:16
Dadı
travers03:24:43
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
tevşih03:24:29
Akrostiş
düdüklü03:24:28
Düdüğü olan
ırki03:24:14
Irkla ilgili
HOŞ03:24:07
Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren
şifon03:23:50
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
Cetvel03:23:38
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
natuk03:23:10
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
firez03:22:30
Ekin
kızıştırmak03:22:29
İsteklendirmek, gayret vermek
serzenişte bulunmak03:21:52
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
şen03:21:27
Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden, sevinçli, neşeli
iskelet03:20:59
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
miraç03:20:33
Göğe çıkma
DÜZGÜN03:20:22
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
hoş geldiniz03:19:19
gelene söylenen esenleme sözü
koltuk03:19:14
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
ALLAH03:19:13
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
istihraç03:19:13
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
bamya tarlası03:19:03
Mezarlık
keven03:18:37
Geven
ayva03:17:42
Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris)
öl03:17:32
Toprağın nemi, yaşlık, höl
kök bilgisi03:17:32
Köken bilimi
kuzgun03:17:31
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
doğrultu03:17:22
Yön, istikamet
yapım evi03:17:04
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
dengeci03:16:07
Denge unsurunu ön plânda tutan
ö03:15:11
Tikinme veya bıkma anlatır
Engerek03:13:27
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
ay aydın, hesap belli03:13:01
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
çilek03:12:57
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
sinir03:12:35
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
daim03:12:09
Sürekli, sonsuz
mahzen03:09:34
Yapılarda yer altı deposu
tu03:08:46
"Yazıklar olsun" anlamında
Sardalye03:08:39
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
korporasyon03:08:29
Lonca
kalamata03:08:07
Bir tür etli ve büyük zeytin
ETMEN03:07:34
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
Grek03:07:27
Eski Yunanlı
ekinoks03:07:09
Gün gece eşitliği
maderşahi03:06:55
Anaerkil, matriarkal
Realizm03:06:55
Gerçekçilik
yatırma03:06:52
Yatırmak işi
ciro03:06:01
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
apaş03:05:29
Külhan beyi, kabadayı, hayta
şişe03:03:59
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
Giyim03:03:57
Giymek işi
inkâr03:03:25
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
gır03:03:22
Söz, lâkırdı
Gezinme03:02:21
Gezinmek işi, seyran
bozulmak03:01:46
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
aşağılama03:01:36
Aşağılamak işi
Yararlı03:01:07
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
muaccel03:00:41
Acele olunmuş
arpacık03:00:23
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
çipura03:00:19
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
hayvanat bahçesi02:59:33
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
tenazur02:59:04
Bakışım, simetri
eziyet vermek02:58:58
zahmet çektirmek
kımıldama02:57:49
Kımıldamak, kımıldanmak işi
gedik02:55:56
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
plânetaryum02:55:53
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
yenidünya02:52:17
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
birbiri02:51:54
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu