yeğen

1 İsim

Birine göre kardeşinin çocuğu

Birine göre amca, hala, dayı veya teyzenin çocuğu

Cümle 1: Ama yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur. - T. Buğra

Tüylü dişi deve ile tek hörgüçlü erkek devenin geriye melezlenmesiyle elde edilen bir deve türü