yedek

1 Sıfat

Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan

Cümle 1: Yedek kalem. Yedek anahtar.

İsim

Bir şeyin gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan eşi veya benzeri

Cümle 1: Anahtarın yedeği evde. Cümle 2: Sonra otomobili yedeğe takıp götürdüler. - R. H. Karay

Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı

Hayvanı yedeğe alan ip, yular

Şiirlerde uyaktan sonra tekrarlanan aynı anlamdaki kelime veya ek, redif