yel değirmeni

1 İsim

Rüzgâr gücüyle çalışan değirmen