yele

1 İsim

At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar

Cümle 1: O aslan yelesine benzer saçlar şimdi süt beyaz olmuş. - H. Taner

(balıklarda) Sırt yüzgeci