yemenici

1 İsim

Yemeni yapan veya satan kimse

Cümle 1: Mektepli yemeniciye davulun üstünden yirmi beş kuruşu göstererek... - Sait Faik Abasıyanık