yepyeni

1 Sıfat

Çok yeni, hiç kullanılmamış

Alışılmamış, görülmemiş

Cümle 1: Millet, büyükleri ve küçükleriyle beraber yepyeni bir devlet kurmuşlar, zaferle idare ediyorlar. - A.Gündüz

Zarf

Tertemiz, çok yeni