yepyeni

1.SıfatÇok yeni, hiç kullanılmamış
Alışılmamış, görülmemiş
Cümle 1: Millet, büyükleri ve küçükleriyle beraber yepyeni bir devlet kurmuşlar, zaferle idare ediyorlar. - A.Gündüz
ZarfTertemiz, çok yeni

Son Arananlar

yepyeni11:35:29
Çok yeni, hiç kullanılmamış
astrofizik11:35:29
Gök fiziği
amip11:35:27
Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoibe)
yüksek okul11:35:25
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
Enam11:35:23
Yaratılmış bütün canlılar
Cüzdan11:35:19
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
Edip11:35:16
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
hükümranlık11:35:16
Egemenlik, hâkimiyet
paslanma11:35:15
Paslanmak işi
su yatağı11:35:15
Su kaynağı
başkanlık11:35:13
Başkan olma durumu
AVUÇ İÇİ11:35:11
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
DAYANIKLI11:35:11
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
eş değer11:35:10
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
asabiyet11:35:09
Sinirlilik, asabî yapılı olma
Kerem11:35:07
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
ahbaplık11:35:06
Ahbap olma durumu, ünsiyet
sodyum karbonat11:35:05
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
radon11:35:03
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
ego11:35:00
Ben
dönüşüm11:35:00
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
tükürüğünü yutmak11:34:59
imrenip ağzı sulanmak
Amfibi11:34:58
İki yaşayışlı
sarakacı11:34:57
Alaycı, müstehzi
bülten11:34:55
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
CILIZ11:34:54
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
FİDYE11:34:53
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
marn11:34:52
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
veraset11:34:49
Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset
boylam11:34:49
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
Çapkın11:34:49
Geçici aşklar arkasında koşan
Müsamaha11:34:48
Hoşgörü, tolerans
selamlama11:34:47
Selâmlamak işi, selâm verme
danışma11:34:45
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
akla yatkın11:34:45
uygun, akıllıca, makul
kararlaştırma11:34:44
Kararlaştırmak işi
coşku11:34:44
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
sürdürmek11:34:42
(bir durumun, bir şeyin) sürmesini, olmasını sağlamak
lamekan11:34:41
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
Sığır11:34:39
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
HAMAM BÖCEĞİ11:34:37
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
keşif kolu11:34:36
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
direşken11:34:34
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
degajman11:34:31
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
gaye11:34:30
Amaç, hedef
sonuçlamak11:34:29
Sonuç vermek; yol açmak
Koç11:34:28
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
kanmak11:34:27
(tatlı sözlere) Aldanmak
sünnet11:34:25
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
çabukluk11:34:25
Çabuk olma durumu hız, sür"at
gece gündüz11:34:22
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
tekzip etmek11:34:20
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
Biçim11:34:19
Dış görünüş, şekil
ora11:34:18
O yer
beyincik11:34:15
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
rayba11:34:14
Pürüzalır
lahos11:34:09
Hanigillerden, Akdeniz ve Ege"de yaşayan lezzetli bir balık, kaya hanisi
yeniçeri ağası11:34:09
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
öteki11:34:08
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
sert11:34:07
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
yürüteç11:34:01
Yeni yürümeye başlayan çocukların çabuk yürümelerini sağlayan araç, örümcek
kundaklama11:34:01
Kundaklamak işi
eviye11:33:59
Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne
matuh11:33:54
Bunamış, bunak
pişman11:33:54
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
avantür11:33:53
Serüven, macera
düzeltme işareti11:33:51
Kalın olup da ince okunan ünlülerle birlikte bulunan g, k, l ünsüzlerini ve önünde ünlüleri ince okutmak veya yabancı kelimelerde uzun okunması gereken ünlüleri belirtmek için kullanılan işaretinin adı, şapka: âdet, âlem, âşık; kâğıt, tezgâh; ilâç, telâş; lâhana, lâmba, lâtin vb
Manalı11:33:48
Anlamlı
uzun etek11:33:47
Eteği uzun olan giysi, maksi
Peçe11:33:46
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
bitişken dil11:33:45
Kelime kökleri değişmeyen, eklerle türetilen dil
Övgü11:33:44
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
yatıştırma11:33:43
Yatıştırmak işi
kapalı çarşı11:33:42
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
gözaltı11:33:42
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
sebatsız11:33:41
Sebat etmeyen
haykırma11:33:41
Haykırmak işi
Alacaklı11:33:40
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
ümitli11:33:37
Umutlu
IŞIKLI11:33:35
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
süje11:33:33
Konu
himaye etmek11:33:32
korumak, kayırmak, gözetmek
ihtiraz11:33:30
Çekinme, sakınma
Sos11:33:30
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
Satma11:33:25
Satmak işi
güneştopu11:33:25
bk. Acem lâlesi
FAYDALI11:33:24
Yararlı
hoşgörülü11:33:22
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
eğitim11:33:18
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
aşırı gitmek11:33:17
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
mükrim11:33:16
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
boy pos11:33:16
bk. boy bos
kablo11:33:14
Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir madde ile sarılı bulunan metal tel
boyun bükmek11:33:13
bk. boynunu bükmek
GÜNCEL11:33:12
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
şıra11:33:09
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
alışık olmak11:33:08
alışkanlık durumuna gelmek
peşin11:33:07
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
yola çıkmak11:33:07
araca binmek üzere yol üstünde durmak
KURAMCI11:33:05
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
ezİk11:33:02
Ezilmiş veya yassılmış
sekili11:33:01
Sekisi olan
dogmatik11:32:59
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
b11:32:57
Bor"un kısaltması
pinhan11:32:55
Gizli, saklı, gizlenmiş
enfiye11:32:54
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
prizma11:32:54
Biçme
Horlama11:32:51
Horlamak işi (I) (II)
vasiyet etmek11:32:51
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek
Borç11:32:49
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
ya da11:32:47
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
çağa11:32:45
Çocuk, bebek
güç beğenir11:32:44
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
cilt11:32:44
Deri, ten
Don11:32:44
Giysi
gönül rahatlığı11:32:42
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
debbe11:32:40
Kulplu ve ağzı kapaklı bakırdan su kabı, güğüm
lider11:32:39
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
yığın bulut11:32:37
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
soğukluk11:32:37
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
tehir etmek11:32:35
ertelemek
arız11:32:33
Sonradan ortaya çıkan
deklanşör11:32:32
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
kaideci11:32:32
Kurallara bağlı, kuralcı
boğa güreşi11:32:30
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
takdir etmek (veya eylemek)11:32:29
beğenmek
Mengene11:32:28
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
onbaşı11:32:26
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
yabani ıspanak11:32:24
Pazı (I)
gariban11:32:22
Kimsesiz, zavallı, garip