yerel

1 Sıfat

Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal

Gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere ilişkin