yeter

1 Sıfat

İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi