yetim

1 İsim

Babası ölmüş olan çocuk

Cümle 1: Açlarla, yetimlerle uğraşır ve... biraz nüfuzu varsa yalnız onlar için kullanırdı. - F. R. Atay