yevmiye

1 İsim

Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik

Zarf

Her gün

Cümle 1: Yevmiye şu kadar su harcanıyor.