yobaz

1.İsimDinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
Cümle 1: Bu memleketi de dört buçuk yobaza bırakamayız. - A.Gündüz
Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan (kimse)
Kaba saba, inceliksiz (kimse)

Son Arananlar

yobaz18:47:53
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
yeniçeri ocağı18:47:30
Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş
sınır taşı18:47:24
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
takt18:47:00
Yerinde konuşma veya davranma
Organ18:46:59
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
yemişli18:46:52
Yemişi olan, meyve veren
yemenici18:46:32
Yemeni yapan veya satan kimse
direniş18:46:31
Direnmek işi veya biçimi, karşı koyma, dayanma, mukavemet
niyaz etmek (veya eylemek)18:45:55
yalvarmak
amut18:45:50
Dikme, dik durumda
yem borusu18:45:40
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
yelkenli gemi18:45:11
Yelkenle yürütülen gemi
araştırma18:45:00
Araştırmak işi, taharri
baştankara18:44:32
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
yazman18:43:55
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
devre18:43:11
Dönem
inlemek18:43:01
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
Say18:42:21
Çalışma, emek
filigran18:41:45
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
Katkısız18:41:01
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
adım18:40:50
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
takma ad18:40:41
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
periyodik18:40:16
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
yaya yolu18:40:13
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
tepir18:39:32
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
yayık18:39:18
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
yatır18:38:41
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
büyük18:38:34
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
ZITLIK18:37:36
Zıt olma durumu
lutr18:37:28
Su samuru
umacı18:37:19
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
yardımlaşma18:36:13
Yardımlaşmak işi
bamya18:36:02
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
numara18:35:10
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
yanıltı18:34:39
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
güzün18:34:34
Güz mevsiminde
main18:34:14
Eşkenar dörtgen
yamuk18:34:13
Bir yana doğru eğik olan
yalvarış18:33:51
Yalvarmak işi veya biçimi, yalvarma, rica
yalvaç18:33:39
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
yalancı18:33:32
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
ayartı18:33:20
Baştan çıkarma
MURDARİLİK18:33:05
Omurilik
posta treni18:32:50
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
yakma18:32:48
Yakmak işi
latif18:32:45
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
cazibeli18:32:43
Çekici, alımlı, albenili
nefesli18:32:38
Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen, nefesi güçlü olan
yakıt18:32:37
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
zirzop18:30:13
Delişmen, aklına eseni yapan
ihtiva etmek18:30:02
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
sakıngan18:29:55
Sakınarak davranan, ihtiyatlı, ihtiyatkâr
yadsımak18:29:10
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
alkaloit18:29:07
Özellikleri ile alkalileri andıran organik madde
muvafakat18:29:01
Uygun görme, onama, kabul etme
tastamam18:28:59
Çok uygun, tıpatıp
Şimal18:28:17
Kuzey
kayısı kurusu18:27:59
Kurutulmuş kayısı
yıpranma18:27:43
Yıpranmak işi
sağmal18:27:41
Süt veren, sağılan, sağımlı
higrofil18:27:37
Nemcil
yıldız falcısı18:27:33
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
yılan derisi18:27:23
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
bununla birlikte18:27:02
Buna ek olarak
yüzgeç18:26:42
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
lahmacun18:26:29
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
yürüyüşe geçmek18:26:03
bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak
alakalı18:25:14
İlgili
basım18:25:12
Bası sanatı, tabaat
alçı18:25:03
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
yükselmek18:25:02
Güçlenmek, şiddetlenmek
gövem18:23:42
Sığırlara dadanan zar kanatlı bir tür sinek
yöreselleşme18:23:36
Yöreselleşmek işi
nüfuz18:23:18
(içine) Geçme
Süpürge18:22:40
Süpürmeye yarayan araç
yönetmelik18:22:30
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
Karafatma18:22:18
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
Antidot18:22:13
bk. panzehir
nefes borusu18:21:43
bk. soluk borusu
loğusa18:21:37
Yeni doğum yapmış kadın
şeriklik18:20:46
Ortaklık, arkadaşlık
ŞEBNEM18:20:43
Çiy
fer18:20:21
Parlaklık, aydınlık
ipka18:19:47
Yerinde, önceki durumunda bırakma
vuruşma18:19:33
Vuruşmak işi
fener18:19:21
Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı
Menfi18:19:20
Olumsuz
voltmetre18:19:13
Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet
volontarizm18:18:52
İstenççilik
iftira etmek (veya atmak)18:18:49
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
ivinti18:18:46
Çabukluk, hız, sür"at
Ambar18:18:40
Genellikle tahıl saklanan yer
Yakınlık18:18:27
Yakın olma durumu
tayin edilmek18:18:27
atanmak
orta saha18:18:23
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
takatsiz18:18:00
Takati kalmamış, yorgun, argın, dermansız, kudretsiz, mecalsiz
virane18:17:49
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
zom18:17:32
Olgun (kimse)
ayrıcalıklı18:16:28
Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı
puluçluk18:16:25
Puluç olma durumu, ananet
bitevi18:16:06
bk. biteviye
vesikalık18:15:35
Vesika için gerekli olan (şey)
Fikir18:15:11
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
tanıtlama18:14:07
Tanıtlamak işi, ispatlama
çamaşır18:14:00
İç giysisi
çıra18:13:52
Çam gibi reçineli ağaçların yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümü
medeniyet18:13:45
Uygarlık
geyik dikeni18:13:40
bk. akdiken
kiraz18:13:05
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
terkip etmek18:12:57
birleştirmek, bir araya getirmek
RAKİBE18:12:55
Kadın rakip
tiraj18:12:36
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
RAHAT18:12:30
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
tutar18:12:29
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
Muştu18:12:26
Sevindiren haber, sava, müjde
örtünme18:12:14
Örtünmek işi
bos18:12:08
bk. boy bos
memnu18:12:00
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
tetkik etmek18:11:54
incelemek
yalçın18:11:36
Dik
cenin18:11:09
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
başkalaşma18:10:59
Başkalaşmak işi
Sefir18:10:29
Elçi
Uruk18:10:29
Soy, sülâle
aydın18:10:26
Işık alan, ışıklı, aydınlık
güldürücü18:10:20
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
ölü yıkayıcı18:09:16
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
vadeli satış18:09:08
Süresi sınırlandırılarak yapılan satış
toyca18:08:23
Toy (bir biçimde), toya yakışır (biçimde)
uzağı görmek18:08:17
ileride ne olacağını kestirmek