yorgun argın

1 Zarf

Çok yorulmuş, gücü kalmamış olarak

Cümle 1: Üç bin kadar zayıf, soluk ve üstü başı yıpranmış Türk çocuğu, yorgun argın önümüzden geçtiler. - F. R. Atay