yutak

1 İsim

Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk