züğürt

1 Sıfat

Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse

Cümle 1: Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir. - Atasözü