züğürt

1.SıfatParasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
Cümle 1: Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir. - Atasözü

Son Arananlar

seçmeli23:40:33
İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer
carcur23:40:30
bk. şarjör
dik23:40:28
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
as23:40:23
Arsenik"in kısaltması
paçalı23:40:21
Herhangi bir biçimde paçası olan
yozlaşmak23:40:17
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
İŞARET23:40:12
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
inceltici23:40:09
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
ALAKOK23:40:00
Rafadan
gurk23:39:55
Kuluçka
sakıt23:39:44
Merih, Mars
alçak23:39:41
Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı
ektilik23:39:23
Ekti olma durumu
ırk23:39:22
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
domates23:39:20
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
cilbent23:39:17
Klâsör
fire23:39:11
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
mermi23:39:09
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
Tomruk23:39:05
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
delik23:38:52
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
ölçü23:38:46
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
araya gitmek23:38:42
harcanmak, kaybolmak, karışıklığa kurban olmak
Frikik23:38:30
Serbest vuruş
strateji23:38:26
Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol
varışlılık23:38:21
Varışlı olma durumu, irfan
pozitif23:38:21
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
dikdörtgen23:38:11
Açıları dik olan paralel kenar
değişken23:38:09
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
teşrif23:38:01
(bir yeri) Onurlandırma, şereflendirme
icmal23:37:43
Özet, kısaltma
Susuzluk23:37:27
Susuz olma durumu, kuraklık
esneklik23:37:25
Esnek olma durumu, elâstikiyet
tahsis23:37:18
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
krem23:37:10
Tene yumuşaklık vermek veya güneş, yağmur gibi dış etkilerden korunmak için sürülen güzel kokulu merhem
seyran23:36:51
Gezme, gezinme
Oldukça23:36:23
Yetecek kadar, epey, hayli
mal23:36:13
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
arzu duymak23:36:10
birine veya bir şeye karşı istek duymak
apaydınlık23:35:43
Apaydın olma durumu
ponza23:35:40
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
Ürem23:35:36
Faiz, getiri
sapa23:35:28
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
elci23:35:26
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
Koza23:35:19
İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak
karşılaştırmak23:35:11
Kişi veya nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek
cami23:35:09
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
el sıkmak23:35:04
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
genizsileşme23:35:02
Dudak ünsüzünün, geniz ünsüzüne dönmesi. Türkçede ve Türk lehçelerinde b sesinin m sesine dönmesi gibi
YÜREK23:34:55
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
Alagarson23:34:49
Kısa kesilmiş saç
liet23:34:49
Şarkı
uray23:34:47
Belediye
NABIZ23:34:39
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
Kat23:34:34
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
muaşeret23:34:31
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma
yoktan var etmek23:34:27
yaratmak, ortaya çıkarmak
ücretsiz23:34:08
Bir karşılık ödemeden alınan
nefyetme23:34:06
Nefyetmek işi
şölen23:34:00
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
sahra23:33:59
Kır
yüzey şekilleri23:33:58
Yer biçimleri, engebeler, avarız
rabıt23:33:53
Bağ, bağlama
bir zamanlar23:33:51
Zamanında, vaktiyle, eskiden
nifak23:33:50
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
YETİŞKİN23:33:45
Yetişmiş, olgunlaşmış
Kuvars23:33:43
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
siper23:33:42
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
ufak23:33:38
Boyutları olağandan küçük
menü23:33:36
Yenecek yemeklerin listesi, mönü
fatih23:33:35
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
tül23:33:35
Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma
abadî23:33:33
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
abd23:33:27
Kul
plânet23:33:21
Gezegen
mantı23:33:16
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
seyir23:33:14
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
Kart23:33:13
Gençliği ve körpeliği kalmamış
güvey,-i23:33:04
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
kukla oyunu23:33:00
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
atlı23:32:59
Atı olan
mercanköşk23:32:38
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
Eskimoca23:32:37
Eskimo dili
Özlem23:32:33
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
yumuşak yüzlü23:32:30
Kendisinden istenilen bir şeyi geri çevirmeyen, yüzü tutmayan
Anlaşmazlık çıkmak23:32:26
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
Akala23:32:16
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
haritacı23:32:13
Harita yapan kimse, kartograf
kuşkusuz23:32:11
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
menemen23:32:01
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
salt23:31:52
Yalnız, sadece, tek, sırf
egoizm23:31:48
Bencillik, hodbinlik
bizar23:31:43
Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
Tramvay23:31:38
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
mütalâa etmek23:31:32
okumak
mikos23:31:31
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
immünoloji23:31:25
Bağışıklık bilimi
gülük23:31:19
Hindi
Atama23:31:17
Atamak işi, tayin
doğulu23:31:12
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
Tesirli23:31:08
Etkili
çömelme23:31:06
Çömelmek işi
nezih23:31:03
Temiz, temiz ahlâklı
sari23:30:58
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
badem içi23:30:50
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
olabilir23:30:50
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
limon asidi23:30:45
bk. sitrik asit
aşamalı23:30:43
Aşaması olan, kademeli
itiyat etmek (veya edinmek)23:30:41
alışkanlık hâline getirmek
kurum23:30:38
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
ağma23:30:37
Ağmak işi
Yasa23:30:34
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
maddecilik23:30:26
Materyalizm
politika23:30:22
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
açık olmak23:30:20
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
uzatma23:30:13
Uzatmak işi, temdit
ihtida23:30:11
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
ENZİM23:30:07
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
yayık dövmek23:30:00
yayık yaymak
denli23:29:56
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
PUSULA23:29:55
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
çaprazlama23:29:39
Çapraz olarak, makaslama
sansasyonel23:29:38
Güçlü heyecan yaratan
Çene23:29:33
Omurgalılardan kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça
lökosit23:29:24
Akyuvar
çentik açmak23:29:17
çentik oluşturmak
koca23:29:03
Bir kadının eşi, zevç
ÖBEK23:29:02
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
izolâtor23:28:59
Yalıtkan
Tablo23:28:51
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
kolalı23:28:41
İçinde kola bulunan