züppece

1.SıfatZüppe (bir biçimde)

Son Arananlar

Terazi15:39:05
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
ocaklık15:39:00
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
ALKİL15:38:59
Alkol kökü
ELÇİLİK15:38:54
Elçi olma durumu
hiçbir15:38:40
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
Kuru sıkı15:38:40
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
ortada15:38:38
görünür yerde, göz önünde
Karın zarı15:38:38
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
Nefer15:38:35
Derecesi olmayan asker, er
rami15:38:34
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
amonyak15:38:31
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
ılıkça15:38:31
Biraz ılık
vade15:38:30
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
güncellik15:38:23
Güncel olma durumu, aktüalite
imrenme15:38:18
İmrenmek işi, gıpta
böcek kabuğu15:38:18
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
sorgu15:38:16
Sormak işi
Yalpalamak15:38:12
Kararsızlık içinde kalarak ne yapacağını bilmemek
ceride15:38:00
Gazete
adlandırma15:37:57
Adlandırmak işi
tropikal15:37:55
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
çisenti15:37:49
Toz gibi ince yağan (yağmur)
kırat15:37:43
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
Laterit15:37:37
Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, parlak kırmızı veya kahverengiye çalan kırmızı renkli, demir oksit ve alüminyum bakımından zengin toprak
karış15:37:30
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
belemir15:37:17
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
ortaya koymak15:37:14
herkesin görebileceği yere koymak
alıcı15:37:12
Satın almak isteyen kimse, müşteri
irade yitimi15:37:11
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
tanrıtanımazlık15:37:08
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
çocuklar!15:37:01
arkadaşlar!
gurultu15:36:57
Guruldama sesi
iyelik15:36:56
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
ÖZGÜR15:36:47
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
Cezayir menekşesi15:36:40
Zakkumgillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, kendine özgü mavi, açık mor renkli çiçekleri ve ortası çukur taç yaprakları olan bir bitki (Vinca)
Kaş15:36:33
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
pahalı15:36:32
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
çarpım tablosu15:36:32
Birbiriyle çarpılan sayıların (çoğu 1"den 9"a kadar) çarpımlarını gösteren çizelge, kerrat cetveli
kuşkulandırma15:36:30
Kuşkulandırmak işi
üstüne oturmak15:36:29
bk. üzerine oturmak
epe15:36:29
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
tekrar etmek15:36:26
yeni baştan söylemek veya yapmak
likide15:36:24
Alacak ve verecekleri hesaplayarak sonucu belirtmek anlamında likide etmek teriminde geçer
tanıtıcı15:36:20
Tanıtma işini yapan, tanıtan
gerdanlık15:36:11
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
Alkol15:36:06
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
miza15:36:03
Kumarda ortaya sürülen para
randıman15:35:58
Verim
RADİKAL15:35:53
Köklü, kesin, kökten
zimmet15:35:53
Üstünde olan şey
iyileşmek15:35:51
Hastalıktan kurtulmak, sağlığı yerine gelmek, salâh bulmak
TEMA15:35:45
Aslî konu
Hamam15:35:41
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
gölcük15:35:31
Küçük göl
ayvan15:35:30
Teras, sundurma
belkili15:35:29
Olasılı, muhtemel
kasiyer15:35:28
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
YALITKAN15:35:12
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
Mapa15:35:12
Ucu halkalı civata
anı15:35:04
Hatıra
örs15:35:00
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
Ahize15:34:59
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
ağa15:34:56
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
hamal semeri15:34:50
Arkalık
velilik15:34:37
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
mümasil15:34:32
Benzeyen, andıran
isteklendirici15:34:32
İstek uyandıran, teşvikkâr
Tığ15:34:30
Dantel veya yün örmekte kullanılan, ucu çengelli kısa şiş
salon15:34:26
Bir evin en geniş bölümü
Çarpan balığı15:34:26
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
şen şakrak15:34:24
Çok neşeli, şakrak
haber ajansı15:34:16
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
oyma15:34:11
Oymak işi
cilacı15:34:02
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
tedvin etmek15:33:57
derlemek
yargıtay15:33:53
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
tepsi15:33:52
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
operacı15:33:51
Opera sanatçısı
Tenzih15:33:47
Arılama, kusur kondurmama
beden eğitimi15:33:47
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
e15:33:44
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
fetva vermek (veya çıkarmak)15:33:41
bir işin yapılabilmesi için yargıda bulunmak
dekorcu15:33:38
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
Vezinli15:33:37
Tartılı
yağışsız15:33:37
Yağışı olmayan, kurak
APAZLAMA15:33:36
Apazlamak işi
kemlik15:33:36
Kötülük
toplu taşıma15:33:33
Bir şehir halkının ulaşım ihtiyacının, çok sayıda insan taşımaya elverişli büyük taşıma araçlarıyla karşılanmasını sağlayan ulaşım sistemi
söz yitimi15:33:31
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
Avurt15:33:29
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
vikont15:33:29
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
Milyar15:33:28
Milyon kere bin, 1.000.000.000
sızıntı15:33:24
Sızan şey
ERDEM15:33:21
Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
ofis15:33:15
İş yeri, daire, büro
acele etmek15:33:15
çabuk davranmak, ivmek
subay15:33:14
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
ev bark15:33:14
Ev, mülk
hezeyan15:33:13
Saçmalama
öncü15:33:11
Önde gidip haber ulaştıran kimse
Ambalaj15:33:09
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme
gayrimenkul15:33:04
Taşınmaz
Patates15:32:56
Patlıcangillerden, yaprakları ve sürgünleri acı bir bitki (Solanum tuberosum)
nihilizm15:32:55
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
Stalagmit15:32:54
Dikit
FONKSİYON15:32:46
İşlev
Yedek15:32:43
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
yalınlık15:32:36
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
uçan top15:32:29
Voleybol
ele geçmek15:32:26
yakalanmak
supara15:32:21
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
Kahinlik15:32:19
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
eyyamcı15:32:18
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
resesif15:32:16
Çekinik
gizleme15:32:13
Gizlemek işi
Telli15:32:10
Teli olan
tepir15:32:02
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
İşve15:32:02
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
izafiyet15:31:55
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
KONTRATAK15:31:52
Karşı akın, karşı saldırı
MUHTEL15:31:52
Düzeni bozulmuş, bozuk
yiv15:31:50
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
ruhani15:31:46
Ruhla ilgili
Meşru15:31:42
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
eglog15:31:40
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
yapı malzemesi15:31:40
İnşaatın yapımında kullanılan her tür malzeme
kameriye15:31:34
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
hikmetli15:31:33
Bilgece
İşlem15:31:32
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
perese15:31:27
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi