zaten

1 Zarf

Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen

Cümle 1: Bir fikir mecmuası çıkarmak lâzım gelirse onu ancak biz çıkarırız ve zaten de çıkarmak üzereyiz. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Başımıza ne gelirse hep bu herkese uymaktan gelir zaten... - N. Cumalı