zekâ

1 İsim

İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset

Cümle 1: Çok görmüş halk adamlarına mahsus pratik bir zekâsı vardı. - R. N. Güntekin