zeplin

1 İsim

Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon