zeyil

1 İsim

Ek

Bir yazıya ek olarak katılan parça

Bir eseri tamamlamak için sonradan yazılan ek eser