zirzop

1 Sıfat

Delişmen, aklına eseni yapan

Cümle 1: Şımarıkça, durduğu dalda duramayan, biraz zirzop, önüne gelene gözü kapalı güvenen bir çocuk. - A. İlhan