ziyaret

1 İsim

Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme

Cümle 1: Ahbap ziyaretlerini severler. Cümle 2: Haftada iki gece ziyaretine giderdik. - H. F. Ozansoy