zorlukla

1 Zarf

Zor bir biçimde, güçlükle

Cümle 1: Zorlukla kımıldattıktan sonra beni sahiden sürüklemeye başladı. - H. C. Yalçın